Hubungi kami (Contact us)

Anda boleh menghubungi kami menggunakan media-media yang berikut ini:

You can contact us using the following medium:

 1. Pesanan Facebook (Facebook Messenger)

  Gunakan Pesanan Facebook yang terdapat di halaman utama Gerai-gerai klikBazaar. Pihak kami akan membalas secepat yang mungkin dariĀ platform tersebut.

  Use the Facebook Messenger from the main page of klikBazaar Stalls. We will respond as soon as possible from the said platform.

 2. E-mail

  Hantarkan e-mail ke meja bantuan kami menggunakan alamat e-mail ini: support@klikbazaar.biz.

  Send an e-mail to our support desk using this e-mail address: support@klikbazaar.biz.

 3. Hantar tiket (Submit a ticket)

  Pusat Bantuan kami boleh dicapai dari halaman utama klikBazaar di bahagian Perkhidmatan Pelanggan pada nota kaki melalui pautan Pusat Bantuan. Hantarkan satu tiket bantuan yang baru kepada Helpdesk kami dan kami akan membuat susulan untuk permasalahan anda dari tiket bantuan tersebut.

  Our Help Centre can be accessed from the main page of klikBazaar under Customer Service section on the page footer through Help Centre link. Send a new support ticket to us and we will make the necessary follow-up from the ticket that you submitted.